INTRODUCTIE

De doelstelling van de Stichting Vuur en Vlam Fonds is om de hedendaagse vormgeving in Nederland te promoten, in het bijzonder de glasvormgeving en de keramische vormgeving. Dit zijn vakgebieden waarin het vuur en de vlam essentieel zijn bij de totstandkoming van kunstwerken uit glas en klei.
De oprichters van de Stichting Vuur en Vlam Fonds zijn er van overtuigd dat dit kunst vormen zijn die onderbelicht blijven en te veel beperkt zijn tot een selecte doelgroep.
Het vuur en vlam fonds is opgezet door liefhebbers van hedendaagse kunst, met een specialisatie in glas en keramiek.
Het voornaamste doel van het vuur en vlam fonds is dan ook om tijdens (museale) tentoonstellingen extra ondersteuning te bieden in de vorm van publicaties en promoties.
Het fonds wil dat doen door te adviseren, haar expertise ter beschikking te stellen en het (mede) mogelijk maken van publicaties over het werk van de diverse kunstenaars en hun verschillende uitdrukkingsmogelijkheden qua vormgeving.
Expertise van de bestuurders van het fonds bestaat onder ander uit jarenlange ervaring op het gebied van marketing, vormgeving en begeleiding van drukwerk en de ontwikkeling van websites. De expertise van de bestuurders van het Vuur en Vlam Fonds zal ‘om niet’ ter beschikking gesteld worden aan de kunstenaars en/of tentoonstellingsmakers.

Wilt u meer informatie; info@vuur-en-vlam-fonds.nl