De expertise van de initiatief nemers van het Vuur en Vlam Fonds wordt ook al jaren ingezet bij de Vereniging Vrienden van Modern Glas (VVMG) en de Stichting Modern Glas.
Zij stellen al jarenlang hun expertise aan deze vereniging beschikbaar. Zo wordt de website en het merendeel van het promotie materiaal van deze vereniging door haar geproduceerd.

Doel:
De vereniging heeft als doel:
– Het wekken van belangstelling voor Modern en Hedendaags Glas.
– Het stimuleren en ondersteunen van eigentijdse ontwikkelingen in de glaskunst.
– Het (doen) uitgeven van publicaties over moderne glaskunst.

<<  www.modernglas.nl