Het Vuur en Vlam Fonds wordt gevuld door middel van giften. Giften worden gestort door de initiatief nemers van dit fonds, maar het fonds staat ook open voor giften van derden.
De bestuurders van dit fonds doen hun werk onbezoldigd en zullen alleen de hoogst noodzakelijke en direct toewijsbare kosten bij dit fonds declareren.
het bestuur zal minimaal 1 maal per jaar bij elkaar komen en verder zo vaak als benodigd.

Alle uitgaven worden via de bankrekening gedaan waardoor te allen tijde hier verantwoording over afgelegd kan worden en dit transparant is.
De totale gelden van dit fonds zullen beperkt worden door een maximale inleg per jaar door de initiatief nemers en/of subsidiƫnten. Waarbij per jaar minimaal 50 % van de beschikbare gelden aan vormgeving besteedt zal worden die (hoofdzakelijk) het medium glas betreft.
Mocht het fonds, om wat voor reden dan ook, opgeheven worden zullen evt. tegoeden overgeboekt worden aan het Prins Bernard Fonds, per voorkeur aan het (t.z.t.) op te richten Vuur en Vlam Fonds hier.

Het volledige beleidsplan en de doelstellingen van dit fonds kunt u hier downloaden:
Beleidsplan en doelstelling Vuur en Vlam Fonds augustus 18

Het privacy statement van het vuur-en-vlam-fonds.nl kunt u hier downloaden:
Privacy Statement Stichting Vuur en Vlam fonds