De doelstelling van de Stichting Vuur en Vlam Fonds is om de hedendaagse vormgeving in Nederland te promoten. In het bijzonder de glasvormgeving en de keramische vormgeving. Dit zijn vakgebieden waarin het vuur en de vlam essentieel zijn bij de totstandkoming van kunstwerken uit glas en klei.
De Stichting wil dat doen door op dit gebied te adviseren. Haar expertise ter beschikking te stellen. En het (mee – financieren) mogelijk maken van publicaties over het werk van de diverse kunstenaars (verenigingen) en (groeps) tentoonstellingen. En dus ook de verschillende uitdrukkingsmogelijkheden qua vormgeving promoten.
Door middel van publicaties vooraf en/of tijdens (museale) exposities het werk van kunstenaars (- verenigingen) uit en/of wonend en werkend in Nederland en Vlaanderen ondersteunen en bekender maken in bredere kring.
Te denken valt aan promotie, advertenties in (vak) tijdschriften, landelijke kranten, websites, sociale media, brochures met uitleg over de werkwijze en ontwikkeling van de kunstenaar(s) (- verenigingen).
Uitdrukkelijk zal ook gekeken worden hoe we de postinternet* generatie kunnen interesseren voor deze kunstvormen.
Dit opdat het publiek breed geïnformeerd wordt, en de diverse mogelijkheden van de materialen kan ontdekken om op die manier voor deze kunstvormen meer belangstelling te krijgen. (Een educatieve functie die we willen vervullen)
De verschijningsvorm en de vormgeving van de publiciteit zal grotendeels bepaald worden door de betreffende kunstenaar(s) (-verenigingen) en/of tentoonstellingmakers, de mogelijkheden tijdens de verschillende exposities en de (on)mogelijkheden van de verschillende media.

Gegevens van aanvragers zullen bewaard worden zolang als benodigd.
Dat wil zeggen dat gegevens van projecten die in uitvoering worden genomen bewaard worden zolang als wettelijk nodig is.
Project aanvragen die niet tot uitvoering komen worden na deze beslissing direct vernietigd.
* Postinternet verwijst naar de generatie die van kinds af aan met digitalisering en internet is opgegroeid