Professionele kunstenaars (-verenigingen) en (groeps-) tentoonstellingsmakers worden (actief) uitgenodigd om een plan of voorstel in te dienen, zie hiervoor onze contact pagina.

Dit zal het uitgangspunt zijn voor de bespreking wat de Stichting Vuur en Vlam Fonds eventueel voor de kunstenaar(s) (-vereniging) of (groep-)tentoonstellingsmaker kan betekenen.
Beoordeling van het plan zal geschieden door het bestuur, die hiervoor te alle tijden hulp en advies kan inroepen van derden.
Tevens zal het bestuur beslissen over de hoogte van de bijdrage.

Dit zal gebaseerd zijn op de hoogte van de gevraagde gelden, datgene wat in de markt aan kosten gebruikelijk is en wat evt. door derden bijgedragen kan worden. Het totaal bedrag zal tevens begrensd worden door de mogelijkheden van het fonds.

Het fonds stelt naast eventuele gelden ook haar expertise beschikbaar om te ondersteunen bij het begeleiden en ontwerpen van de promotie middelen.